Monday, October 11, 2010

भावनाचित्र

मनातल्या भावना कागदावर उतरतात तरी कशा?
चित्रं रेषा आणि रंगांनी सजत असली तरी,
सगळ्या हळुवार छ्टा त्यांना कुठून मिळत असतील?
आणि बघणाराही त्याच भावनेत गुंतून जावा इतकी
प्रचंड शक्ती त्यांना कोण देतं?
राग, लोभ, दुरावा, जवळीक,
आनंद, दु:ख ..
भावनांना रूप देणं इतकं सोपं असतं?

Sunday, October 10, 2010

Not to colour is a `bright' idea!
While doing some quick sketches in water colour, leaving the white of the paper as it is, gives brightest tone of the picture to that place.I think this really is an interesting idea to experiment.Here are two paintings for example.

समुद्रावर संध्याकाळी
तारकर्लीच्या समुद्रकिनारी त्या संध्याकाळी फार मजा आली.
उन्हाळा संपता संपता मे अखेरीचाच दिवस होता तो.
पावसाळ्याचा निरोप घेवून आलेले काही ढग क्षितिजावर हात उंचावत उभे होते.
आता पाऊस येणार की काय अशी शंका मनात असतानाच
मावळता सूर्य मात्र जाता जाता मानेने ‘नाही’ असंच काहीसं सुचवत असावा.

Followers