Friday, November 27, 2009

छत आकाशाचे ..आपुल्या घराला

जय कांडरच्या कवितेवरून काढलेल्या चित्रांपैकी हे एक .
संसार डोक्यावर घेवून वणवण करणारी ही माणसं ..
या चित्रात अवकाशाचं रूप छान आलंय .

No comments:

Post a Comment

Followers