Monday, October 11, 2010

भावनाचित्र

मनातल्या भावना कागदावर उतरतात तरी कशा?
चित्रं रेषा आणि रंगांनी सजत असली तरी,
सगळ्या हळुवार छ्टा त्यांना कुठून मिळत असतील?
आणि बघणाराही त्याच भावनेत गुंतून जावा इतकी
प्रचंड शक्ती त्यांना कोण देतं?
राग, लोभ, दुरावा, जवळीक,
आनंद, दु:ख ..
भावनांना रूप देणं इतकं सोपं असतं?

1 comment:

Followers