Sunday, October 10, 2010

समुद्रावर संध्याकाळी
तारकर्लीच्या समुद्रकिनारी त्या संध्याकाळी फार मजा आली.
उन्हाळा संपता संपता मे अखेरीचाच दिवस होता तो.
पावसाळ्याचा निरोप घेवून आलेले काही ढग क्षितिजावर हात उंचावत उभे होते.
आता पाऊस येणार की काय अशी शंका मनात असतानाच
मावळता सूर्य मात्र जाता जाता मानेने ‘नाही’ असंच काहीसं सुचवत असावा.

1 comment:

Followers