Saturday, May 30, 2009

moon and the night

moon is an answer to the night. रात्रीला उत्तर असते पौर्णिमेचे. चंद्राचा प्रकाश आहेच. गरज आहे चकोर चित्ताची.

1 comment:

Followers