Monday, September 6, 2010

नाती?कोण ओळ्खीचे?
कसली ती नाती?
दिवसांच्या वाती
विझलेल्या

No comments:

Post a Comment

Followers