Monday, September 6, 2010

हाक


किती, कसे, रडू?
आणि कुणासाठी?
हाक आता कुणा
मारायची?

1 comment:

Followers