Monday, September 27, 2010

माळावर संध्याकाळी...

त्या दिवशी संध्याकाळी उन्हं छानच पडलेली!
माळावर हिरव्या रानात गुरं चरत होती.
चरता चरता
ती किती वेगानं आपली जागा बदलतायत
हे बघून मला नवल वाटत होतं.
माझ्याजवळच्या पेन्सिल्ससुध्दा शांत बसायला तयार नव्हत्याच !

No comments:

Post a Comment

Followers