Sunday, July 4, 2010

प्रवासातली चित्रं


प्रवासातली माणसं पुन्हा नाहीतच भेटत सहसा ,
पण चित्रात येऊन बसली तर मग भेटत राहतात ..
हवी तेंव्हा .
अलिकडच्या एका प्रवासात केलेल्या रेखाटनातली ही काही चित्रं

No comments:

Post a Comment

Followers