Saturday, July 17, 2010

राग .. गाण्यातला
तंबोरा छेडल्यावर होणारी जादू
आपल्याला आता नवीन नाही .
तरूने ती जादू त्या दिवशी पहिल्यांदाच अनुभवली .
त्याला वाटलेलं आश्चर्य त्याच्या डोळ्यात स्पष्ट दिसत होतं .
दोन तीन वेळा तारा छेड्ताच त्याला मोठी गंमत वाटली .
आता त्याला तारा छेडायच्या होत्या !
आणि तो सरसावून तिथं तंबोर्‍याशेजारी उभा राहिलाच .
त्याने स्वत:च्या बोटांनी तारांना स्पर्ष केला ..
आणि स्वर झंकारले .
खूप वेळ हवेत थरथर होती .
तरू माझ्याकडे बघून हसत होता .
आता तर तरू त्या सुरांबरोबर गातो ..
‘आ sssss '

No comments:

Post a Comment

Followers