Friday, July 2, 2010

पक्षी जाय दिगंतरा ...

एक पक्षी
करतो सोबत सर्वांचीच..
हसवतो ,रडवतो ,चिंतन करू लागतो ,
गप्पा मारतो ,
स्वप्‍नं दाखवतो ,
तो लागतो कुणीतरी ..
खूप खूप जवळचा !
कदाचित ..
आपण कुणी नसतोच
तो पक्षी़च असतो कुणीतरी
कारण
तो गेलाच जर का निघून
तर
आपण नसतोच मग नंतर !!

No comments:

Post a Comment

Followers