Tuesday, June 22, 2010

अंघोळ म्हणजे पाणी आणि पाणी म्हणजे अंघोळ !

पाणी दिसताच तरुला कधी एकदा
तिथे पोहोचतोय असं होतं .
अंघोळ हा अगदी आवडीचा प्रकार .
पाण्याशी खेळत बसणं ,
बदकाला ,बॉलला अंघोळ घालत बसणं ,
त्याला अतिशय आवडतं .

पाणी उडवायला ,
पाण्याची धार बघत रहायला
त्याला वेळ पुरत नाही .

यंदा पहिल्यांदाच
पाऊस बघतोय तरू .
किती मन लावून बघतोय .
खिडकीवर हनुवटी टेकवून
बघतच बसतो .
एकटक ..

काय वाटत असेल त्याला ?
एवढं पाणी !
कोण ओततंय वरनं ?

No comments:

Post a Comment

Followers