Thursday, April 1, 2010

पुन्हा..
आज आभाळात पुन्हा
नाही ढग एवढासा ,
माती व्याकुळली मनी
पुन्हा कोरडा उसासा ...

No comments:

Post a Comment

Followers