Tuesday, April 27, 2010

आजचा दिवस
कसा होता आजचा दिवस ?
कुणीच नाही विचारला जर का ,
मी तरी नेहमीच विचारते स्वत:ला
हा प्रश्न ,
न विसरता ..
जेंव्हा विसावते जराशी,
गॅलरीत बसून बघताना
मावळता सूर्य !

No comments:

Post a Comment

Followers