Thursday, April 8, 2010

आई
घेऊन तुला मी जवळी
मी माझ्याशी बोलते
श्वासात तुझ्या ऐकते
अन तेजाची मी गीते

2 comments:

Followers