Thursday, March 11, 2010

आम्ही पाखरं ...सावित्रीच्या लेकींना नाही रहायचंय पिंजर्‍यात
पंख शिवशिवतायत कधीचे ..
घेण्या झेप
आभाळभर ...

1 comment:

Followers