Wednesday, March 24, 2010

ती
ते बघणे आणिक उभे राहणे थेट
मज आठवते ती
आणि
तिची ती
भेट

No comments:

Post a Comment

Followers