Wednesday, March 24, 2010

अक्षरमाया
लिहिलेलं प्रत्येक अक्षर हा निरोप असतो
भविष्यात कुणासाठीतरी ..

वाचणार असतं अक्षरं
कुणासाठी , कुणीतरी
कधीतरी ...
मायेनं !

No comments:

Post a Comment

Followers