Saturday, March 27, 2010

शानुलं ,छकुलं ..डोळ्यात तुझ्या दिसती
रंग किती न्यारे ..
भाव भावनांचे
हे क्षण किती प्यारे !

No comments:

Post a Comment

Followers