Sunday, June 6, 2010

हंबा ssss


तरू ,माझा शानुला नातू आता एक वर्षाचा होतोय .
त्याला खूपच आवडतंय गुरं बघायला .
बैल ,गाय ,म्हैस वगैरे आहेच ,
पण शेळी ,कोंबड्या ,कुत्रे बघून तो चक्क चेकाळतोच .
बैलाच्या हंबरण्याचा तर तो इतका डिट्टो आवाज करतो,
खरंच कळत नाही ,
त्याला हे कसं जमतं ?

आता काही दिवस त्याला आवडतं म्हणून
त्याला कडेवर घेवून मी बैलांना बघायला म्हणून
मुद्दाम घराबाहेर पडत होतो .
बैलांना न्याहाळत होतो .
त्यांचं सौंदर्य मी मनात जपत असताना
तरू त्यांना मोठ मोठ्यानं
हाका मारीत असायचा,
" हंबा sssss !!

No comments:

Post a Comment

Followers