Saturday, June 12, 2010

विचारवंत तरू

तरूचे कान महात्मा गांधीजींच्या कानांसारखे दिसतात .
टवकारल्यासारखे ते आहेतच आणि थोडे मोठे देखील आहेत .
पालथी मांडी घालून तो बसतो खूपदा .
मग मात्र पाठमोरा तरू सभेसमोर व्यासपीठावर बसलेल्या
महात्माजींची आठवण करून देतो .

हाताची घडी घालून ,
एक हात ओठांशी खेळवत
शांतपणे तो कसला एवढा विचार करतो ?

अशा वेळी मला त्याला विचलीत करावंसं नाही वाटत .
ती त्याची विचारमग्न स्थिती मला खूप आवडते .
रोज रोज असा विचार करूनच तो होईल ..
विचारवंत !

No comments:

Post a Comment

Followers