Sunday, June 6, 2010

बॉ ssss(ल )
बॉल या शब्दाचा
तरूसारखा नाssजुक उच्चार
आणखी कुणाला करता येईल
असं मला वाटत नाही .

फुलांचं वजन जसं जाणवतच नाही
फक्त गंध मोहीत करतो
तसं तरूचं बोलणं !
ऐकू येतं ,
मनावर अलगद मोरपीस फिरतं
पण
ध्वनीचा धक्का बसत नाही !!

आणखी एक गंमत म्हणजे
प्रत्येक लहान मोठ्या वर्तुळात
त्याला बॉलच दिसतो !
आणि त्या प्रत्येक वर्तुळाला
तो तेवढीच नाजुकशी हाक मारतो !!

No comments:

Post a Comment

Followers