Monday, June 7, 2010

माssमाss

तरूला चंद्राची ओळख करून दिली गेली
आणि एक नवाच अध्याय सुरू झाला .
नवा मित्र मिळाला त्याला .
‘चांदोमामा ’ला अभाळातून शोधून
त्याच्याकडे बघत बसायचं ,
त्याला लाडानं हाका मारीत
हसत सुटायचं ,हा छंदच जडला !

No comments:

Post a Comment

Followers